З 01 січня 2019 року в Україні набула чинності  Адвокатська монополія.

За історичними даними Адвокатська монополія була запроваджена конституційною реформою у 2016 році, шляхом доповнення її статтею 131-2 наступного змісту: «Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.

 

Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.»

Відповідно до підпункту 11) пункту 16-1 розділу XV Перехідних положень, представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанціїз 1 січня 2018 року; у судах першої інстанціїз 1 січня 2019 року.

Представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 року.

В чому суть Адвокатської монополії?

До 2016 року виключно Адвокат здійснював захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні,  представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.

Тепер, представником в суді в порядку статті 60 Цивільного процесуального кодексу України та  статті 58 Господарського процесуального кодексу України, статті 57 Кодексу адміністративного судочинства України, може бути тільки Адвокат та законний представник.

Хто такий Адвокат?

Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Адвокатом може бути фізична особа,  яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

 

зразок свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Адвокат має право здійснювати свою професійну діяльність  індивідуально, як самозайнята особа,  у формі Адвокатського бюро чи Адвокатського об’єднання.

Хто може бути законним представником у суді?


для малолітніх осіб віком до 14 років

для неповнолітніх
осіб віком від 14 до 18 років

для осіб, цивільна
дієздатність яких
обмежена

їхні батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом

їхні батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені законом

їхні батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені законом

* Законні представники можуть доручати ведення справи в суді іншим особам, які відповідно до закону мають право здійснювати представництво в суді.

Чи бути самопредставництву у суді?

Було б неконституційним обмеження у праві будь-якої особи на захист свого права у суді шляхом особистої участі тобто самопредставництва.

Тому, законодавець визначив порядок самопредставництва наступним чином, сторона (прим. Автора – Сторона в процесі – це Позивач і Відповідач), третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника (Адвоката).

Юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника (Адвоката).

Держава, територіальна громада бере участь у справі через відповідний орган державної влади, орган місцевого самоврядування відповідно до його компетенції, від імені якого діє його керівник або представник (Адвокат).

Малозначні справи!

Критерії малозначних справ визначені, кожним процесуальним кодексом окремо.

Так, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, відносять до малозначних справ, справи:

  • у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Кодекс адміністративного судочинства України, визначає їх як  справи незначної складності, перелік яких міститься у п. 6 статті 12 КАСУ.

Під час розгляду спорів, що виникають з трудових відносин, а також справ у малозначних спорах (малозначні справи) представником може бути особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність, за винятком осіб, які визначені законодавством.

Чи виправдана Адвокатська монополія?

На це запитання, кожен надасть свою відповідь, у свій час.

Однак, практика показує, що Адвокатська монополія є виправданою з наступних підстав:

1.Надання професійної та якісної правничої (правової) допомоги  Адвокатом у суді, що впливає на строк та результат розгляду справи.

 Оскільки, тільки Адвокат гарно володіє глибокими знаннями та досвідом у правозастосуванні процесуальних норм відповідного законодавства.

Кваліфікований Адвокат точно знає, як вірно вибудувати стратегію по справі, який спосіб захисту обрати, щоб права та інтереси клієнта були захищені та поновлені, в якому порядку звертатися до суду, яке провадження краще застосувати для правильного, без затягування, вирішення справи, як діяти на стадії підготовчого засідання, і т.д.

Практикуючи Адвокатом, а до цього юристом,  маю чималий досвід роботи у судовій практиці, в тому числі з Клієнтами, які звернулися вже на стадії судового розгляду за професійною допомогою.

 І як показує практика, Клієнти на певній стадії розгляду справи збагнули, що обраний ними спосіб захисту, чи сама процесуальна процедура є для них незрозумілою, і відповідно їхні дії не дають їм того результату на який вони очікували, або і зовсім не розуміють як їм діяти надалі.

Часто такі Клієнти  керівники компаній вказують на те, що  розраховували на своїх бухгалтерів чи менеджерів, які мають в цьому розумітися, а Клієнти фізичні особи, розраховували на свої сили та здатність  зрозуміти юридичні премудрості, які вивчаються майбутніми юристами протягом 5 років в університетах, а потім  відшліфовуються ними на практиці кожного дня.

Такі Клієнти,   уважно читали норми  процесуального кодексу відповідного процесу, чи вивчали статі чи публікації інших юристів на дану тему, які є  у вільному доступі в надрах глобальної мережі інтернет,  або застосовували приклади позовних заяв, які є застарілими та поверхневими.

Однак, отримані ними знання та вчинені дії не дали позитивного результату, що знайшло своє відображення у затягуванні самого процесу розгляду справи, формування невірного враження про Позивача, скептичне відношення суду та інших учасників справи до такого учасника, що в подальшому може мати сформовану викривлену репутацію сторони, маніпулювання з іншої сторони, що ускладнить її дорогу у боротьбі за справедливість та задоволення позовних вимог.

2.Надання професійної правничої  (правової) допомоги Адвокатом, який спеціалізується у даній сфері права.

Кожен Адвокат спеціалізується у обраній ним сфері права та процесу.

Не кожен Адвокат має судову практику і займається представництвом у суді відповідної спеціалізації.

Cпеціалізація Адвокатського бюро “Дворьска і партнери” – це господарські та цивільні справи, оскарження актів індивідуальної дії в порядку адміністративного судочинства, починаючи від досудового врегулювання спору до виконання рішення, яке набрало законної сили.

Важливо розуміти, що коли ви звертаєтесь до Адвоката, ви маєте звернути увагу на його професійність, яка полягає у тому, в якій саме галузі права він  практикує і який досвід він має.

Адже Адвокат, як і лікар, не може фізично знати все, і відповідно надавати якісну правову допомогу у всіх питаннях з якими звернувся Клієнт. Він практикує тільки у вузькій сфері, і в цьому є професіонал, що саме і допомагає йому надати кваліфіковану та повноцінну правничу допомогу Клієнту.

3. Судові витрати на професійну (правничу) допомогу.

Участь представника Адвоката у судовому розгляді справи, при умові укладення договору на надання правової (правничої) допомоги із ним, і підтвердження сплаченого гонорару відповідними документами, дає право, при умові ухвалення судом рішення на вашу користь, стягнути із протилежної сторони, крім судових витрат, також і витрати  на професійну правничу (правову) допомогу, у розмірі в якому ви їх понесли.

Адвокатська монополія дає можливість отримати професійну підтримку, належні консультації та вірний вихід із ситуації будь-якої складності, адже Адвокат, як Лікар, надає тільки потрібну професійну допомогу, яка рятує життя, надає спокій та впевненість у завтрашньому дні.

Ми твердо віримо, що такі новаторські зміни у законодавстві невдовзі призведуть до зросту надання Адвокатами  послуг належної якості, і в дану професію будуть приходити спеціалісти, які будуть віддані своїй справі, принципам правосуддя та правилам адвокатської етики.  

Авторські права на дану публікацію належить автору – Адвокату, партнеру Адвокатського бюро “Дворська і партнери” – Ірині Дворській.  При використанні матеріалів, розміщених на веб – сторінках сайту «http://dvorska.com.ua», а також наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на http://dvorska.com.ua є обов’язкове.