«Утром деньги – вечером стулья»*, так звучать положення більшості  договорів поставки, купівлі-продажу, підряду, комісії та ін.

 Та бувають випадки, коли ці самі гроші, Покупець сплачує із відстрочкою платежу і часто порушує навіть такі терміни оплати.

Або Постачальник порушує терміни поставки, заміни товару неналежної якості чи комплектності.

То що робити в таких випадках?

Складати позовну заяву чи направляти претензію?

 Пунктом 1 статті 5 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору за домовленістю між собою.

І тому, щоб визначити чи є домовленість між сторонами про досудове врегулювання спору, уважно читаємо положення укладеного із Вашим Постачальником/Покупцем договору.

Як правило, такі положення містяться в прикінцевих розділах договору зі назвою: «Порядок вирішення спорів» або «Врегулювання спорів».

Якщо в договорі міститься таке положення:

 «Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за Договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.»

В такому випадку, бажано дотриматися порядку досудового врегулювання спору шляхом підготовки та направлення претензії  вашому горе-контрагенту.

Додатковими аргументами у направленні саме претензії, для врегулювання спірного питання в досудовому порядку, стануть такі фактори, як:

  • збереження партнерських відносин із ваших контрагентом на майбутнє, якщо звичайно, для вас це цінний партнер;
  • економія коштів на судову підготовку та розгляд справи у суді.
  • збереження часу та нервів, що не передбачає сам процес розгляду справи у суді, якщо у суді вас представляє не юрист;
  • часткового уникнення інфляції неповернутих коштів, у випадку їх задоволення боржником у досудовому порядку.

>>>З 01 січня 2017 року розмір судового збору за подання позовної заяви матеріального характеру в суд 1 інстанції,  предметом, якого є стягнення заборгованості по договору, становить 1,5% від ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1600 грн.) та не більше 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (240 000 грн.)

Тому, повертаємося до порядку підготовки претензії та розглянемо деякі особливості.

Так, у претензії зазначаються:

а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, організації, яким претензія пред’являється; дата пред’явлення і номер претензії;

б) обставини, на підставі яких пред’явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;

в) вимоги заявника;

г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;

д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях.

Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії.

До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії.

Претензія підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Претензія повинна бути розглянута боржником в місячний  або інший строк вказаний у претензії кредитором.

При розгляді претензії сторони можуть в разі необхідності повинні звірити розрахунки, провести судову експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання спору.

По результату розгляду претензії боржник зобов’язаний направити відповідь на претензію, якою визнати претензію кредитора повністю, частково або не визнати взагалі.

Досудове врегулювання спору щодо зміни чи розірвання договору має певні тонкощі, про, які ви зможете дізнатися із консультації із нашими юристами.

У випадку визнання претензії частково або не визнання її повністю, кредитор має право звернутися до суду за захистом своїх прав.

Проте, іноді обачливі контрагенти, прописують наступні положення в договорі:

“Претензійний порядок врегулювання спору за цим Договором не застосовується, і будь-які спори пов’язані із виконанням цього договору сторонами, підлягають судовому розгляду у встановленому законодавством порядку.”

Що означає, що виходом із спірної ситуації є пряме звернення до суду.

Тому, уважно читайте умови договору, щоб уникнути неприємних ситуацій або довірте цю справу експертам.

Складення претензії, позовної заяви, необхідних розрахунків ціни претензії/позову та підготовки пакету документів для звернення до контрагента або до суду є кропіткою та тонкою роботою, яку можна порівняти хіба що із роботою ювеліра.

І в цих питаннях не обійтись без фахової допомоги досвідченого юриста, і компанія «Dvorska lawyer company», буде рада вам надати таку професійну юридичну підтримку та здійснити судове представництво інтересів вашої компанії у суді.

Відгуки наших клієнтів:

Татьяна Бардадымова

Как вы поступаете в ситуациях, когда есть должники, которые не хотят платить по договору, и всяческие переговоры не приводят к желаемому результату?

Забыть, простить, молиться и надеяться, что должники вернет по доброй воле или бороться? Но как бороться, если не знаешь с чего начать?

В этом вопросе мы получили квалифицированную консультацию и реальную юридическую помощь от юридической компании «Дворська і партнери».

Сотрудниками ЮК «Дворська і партнери» была проведена грамотная работа по составлению претензий в рамках до судебного урегулирования споров между юридическими лицами (поставщиком и покупателями).

Так как, до судебное урегулирование не дало никакого результата (ответчики попросту проигнорировали претензию),  ЮК «Дворська і партнери», предоставила услуги по составлению судебных исков на взыскание задолженности и отстаиванию интересов заявителя в суде.

Благодаря скрупулёзному, грамотному и профессиональному отношению к своей работе,  юристы ЮК «Дворська і партнери», уже на втором слушании, добились вынесения решения по полному удовлетворению иска! Долг благодаря работе по взысканию задолженности по решениям суда был возвращен в полном объеме.

Юристы ЮК «Дворська і партнери» показали реальную юридическую грамотность и знание по теме обращения.

Компания "Интер-Селл" желает  ЮК «Дворська і партнери» и управляющему партнеру Ирине Дворской, стабильности, процветания и масштабирования, не останавливаться на достигнутом, а также успехов в ее нынешних и будущих проектах.

В свою очередь, очень рекомендуєм работать с юридической компанией «Дворська і партнери» по вопросам составления хозяйственных договоров, досудебного урегулирования споров, судебного представительства, а также выполнения решения суда в части взыскания задолженности.

Работая с  ЮК «Дворська і партнери» мы уверены в завтрашнем дне.

С уважением, главный бухгалтер ООО "Интер-Селл"

Залишайте відгуки чи запитання у формі нижче:

Сохранить

 *Використана цитата із кінофільму “12 стульев”.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить