«Утром деньги – вечером стулья»!

Цитата із відомого твору Ільфа та Петрова «12 стільців», є відтворенням реального бажання кожного підприємця  отримати 100% передплату в роботі зі своїми клієнтами чи контрагентами за договором.

 Проте, клієнти теж мають бажання і полягають вони у тому, щоб  отримати відстрочку, розстрочку по оплаті в роботі по договорам поставки, купівлі-продажу, підряду, комісії та інше, і часто порушують навіть такі терміни оплати.

Але ж трапляється і так, що і сам підприємець  порушує умови договору щодо  термінів поставки, заміни товару неналежної якості чи комплектності.

Як бути в таких випадках? Складати позовну заяву чи направляти претензію?

В кожній конкретній ситуації буде своя стратегія. А ми розглянемо, нижче,  порядок застосування письмової претензії як засіб досудового врегулювання спору.

Пунктом 1 статті 5 Господарського процесуального кодексу України було встановлено, що сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору за домовленістю між собою.

Однак,  15 грудня 2017 року, набули чинності внесені зміни до Господарського процесуального кодексу України Законом України № 2147-VIII від 03.10.2017, і тепер досудове врегулювання спору здійснюється між собою за домовленістю сторін або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом.

Господарським кодексом України також передбачено, що у разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій суб’єкт господарювання чи інша юридична особа – учасник господарських відносин, чиї права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

Цікавим буде зупинитися саме на домовленості  між сторонами про досудове врегулювання спору, оскільки саме це викликає багато запитань. Тому, візьмемо ваш договір із клієнтом чи контрагентом, та  уважно ознайомимося із  положеннями укладеного договору.

Як правило, такі положення містяться в прикінцевих розділах договору зі назвою: «Порядок вирішення спорів» або «Врегулювання спорів».

 «Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за Договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.»

Знайшли, тоді бажано дотриматися порядку досудового врегулювання спору шляхом підготовки та направлення письмової претензії  вашому горе-контрагенту.

Порядок підготовки претензії потребує дотримання певної структури, яка чітко визначена законодавством.

Так, у претензії зазначаються:

  • повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та особи (осіб), якій претензія пред’являється;

  • дата пред’явлення і номер претензії;

  • обставини, на підставі яких пред’явлено претензію;

  • докази, що підтверджують ці обставини;

  • вимоги заявника з посиланням на нормативні акти;

  • сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;

  • платіжні реквізити заявника претензії;

  • перелік документів, що додаються до претензії.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях.

зразок претензії

Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії.

До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії.

Претензія підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Претензія повинна бути розглянута боржником в місячний  або інший строк вказаний у претензії кредитором.

При розгляді претензії сторони можуть в разі необхідності повинні звірити розрахунки, провести судову експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання спору.

По результату розгляду претензії боржник зобов’язаний направити відповідь на претензію, якою визнати претензію кредитора повністю, частково або не визнати взагалі.

Досудове врегулювання спору щодо зміни чи розірвання договору має свої особливості, про, які ви зможете дізнатися із консультації із нашими юристами.

У випадку визнання претензії частково або не визнання її повністю, кредитор має право звернутися до суду за захистом своїх прав.

Варто зазначити, що з 01 січня 2018 року діє інший розмір ставок судового збору, ознайомитися із яким ви зможете у статті: «Ставки судового збору у 2018 році».

Складення позовної заяви, необхідних розрахунків ціни позову та підготовки пакету документів для звернення до суду є кропіткою та тонкою роботою, яку можна порівняти хіба що із роботою ювеліра.

А зміни, які були внесені до Господарського процесуального кодексу України, передбачають представництво через представника, який повинен бути адвокатом або шляхом само представництва тобто безпосередньої участі керівника юридичної особи або члена виконавчого органу.

І в цих питаннях не обійтись без фахової допомоги досвідченого адвоката, і юридична компанія «Дворська і партнери», буде рада вам надати таку професійну юридичну підтримку та здійснити судове представництво інтересів вашої компанії у суді,  а також здійснити стягнення боргу на будь-якій його стадії.

Відгуки наших клієнтів:

Татьяна Бардадымова

Как вы поступаете в ситуациях, когда есть должники, которые не хотят платить по договору, и всяческие переговоры не приводят к желаемому результату?

Забыть, простить, молиться и надеяться, что должник вернет долг по доброй воле или бороться? Но как бороться, если не знаешь с чего начать?

В этом вопросе, мы обратились в юридическую компанию «Дворська і партнери» и получили квалифицированную консультацию и реальную юридическую помощь.

Сотрудниками ЮК «Дворська і партнери» была проведена грамотная работа по составлению претензий в рамках досудебного урегулирования споров между юридическими лицами (поставщиком и покупателями).

Так как, досудебное урегулирование не дало никакого результата (ответчики попросту проигнорировали претензию),  ЮК «Дворська і партнери», предоставила услуги по составлению судебных исков на взыскание задолженности и отстаиванию интересов заявителя в суде.

Благодаря скрупулёзному, грамотному и профессиональному отношению к своей работе,  юристы ЮК «Дворська і партнери», уже на втором слушании, добились вынесения решения по полному удовлетворению иска! Долг благодаря работе по взысканию задолженности по решениям суда был возвращен в полном объеме.

Юристы ЮК «Дворська і партнери» показали реальную юридическую грамотность и знание по теме обращения.

Компания "Интер-Селл" желает  ЮК «Дворська і партнери» и управляющему партнеру Ирине Дворской, стабильности, процветания и масштабирования, не останавливаться на достигнутом, а также успехов в ее нынешних и будущих проектах.

В свою очередь, очень рекомендуем работать с надёжным партнером - юридической компанией «Дворська і партнери», по вопросам составления хозяйственных договоров, досудебного урегулирования споров, судебного представительства, а также выполнения решения суда в части взыскания задолженности.

Работая с  ЮК «Дворська і партнери» мы уверены в завтрашнем дне.

С уважением, главный бухгалтер ООО "Интер-Селл"

Залишайте відгуки чи запитання у формі нижче:

Сохранить

 *Використана цитата із кінофільму “12 стульев”.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить