З 15 грудня 2017 року набрав чинності Закон України Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року, яким внесені зміни до Закону України “Про судовий збір”.

Згідно частини 1 статті 1 Закону України «Про судовий збір», судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, – у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Так, з 01 січня 2018 року  розмір прожиткового мінімуму згідно статті 7  Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік» для працездатних осіб становитиме 1762 грн.

З огляду, на вищезазначені зміни,  розмір судового збору на 2018 рік буде наступним:

п/п Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір, та платника судового збору   Ставка судового збору
Згідно статті 7 ЗУ “Про державний бюджет на 2018 рік”
        1762 грн.
1. За подання до суду:     не менше не більше
1) позовної заяви майнового характеру, яка подана:        
  юридичною особою   1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1762  616 700
  фізичною особою або фізичною особою – підприємцем   1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 704,8 8810
2)  позовної заяви немайнового характеру, яка подана:        
  юридичною особою або фізичною особою – підприємцем   1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1762 1762
  фізичною особою   0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 704,8 704,8
3)  позовної заяви:        
  про розірвання шлюбу   0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 704,8 704,8
  про поділ майна при розірванні шлюбу   1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 704,8 704,8
4) заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз’яснення судового рішення, які подано; заяви про сприяння третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) в отриманні доказів        
  юридичною особою або фізичною особою – підприємцем   0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 881 881
  фізичною особою   0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 352,4 352,4
4-1 заяви про видачу судового наказу 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 176,2 176,2
4-2) заяви про скасування судового наказу 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 88,1 88,1
5) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:        
  позовної заяви немайнового характеру   0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 704,8 704,8
  позовної заяви про відшкодування моральної шкоди   1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1762 1762
6)  апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

  150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги * *
7) касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду   200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги * *
9)  апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду:

       
  юридичною особою або фізичною особою – підприємцем   1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1762 1762
  фізичною особою   0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 352,4 352,4
2. За подання до господарського суду:        
1)  позовної заяви майнового характеру   1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1762 616 700
2) позовної заяви немайнового характеру   1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1762 1762
2-1) заяви про видачу судового наказу 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 176,2 176,2
2-2) заяви про скасування судового наказу

0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

88,1 88,1
3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про скасування рішення третейського суду;

заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про роз’яснення судового рішення

  0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 881 881
4) апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

  150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги * *
5)  касаційної скарги на рішення суду; касаційних скарг у справі про банкрутство

  200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги * *
7) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

  1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1762 1762
8) заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство

  2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3524 3524
9) заяви про порушення справи про банкрутство

  10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 17620 17620
10) заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною

  2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3524 3524
3.  За подання до адміністративного суду:        
1) адміністративного позову:        
  майнового характеру, який подано:        
  фізичною особою або фізичною особою – підприємцем   1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 704,8 616 700
  немайнового характеру, який подано:        
  суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою – підприємцем   1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1762 1762
  фізичною особою   0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 704,8 704,8
2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

  150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги * *
3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду

  200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви * *
5) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

  1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1762 1762
6) заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення

  0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 528,6 528,6
4. За видачу судами документів:        
1) за повторну видачу копії судового рішення   0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш паперу 5,28 5,28
3) При поданні до суду процесуальних документів, передбачених частиною другою цієї статті, в електронній формі –    застосовується коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору
4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання   0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 52,86 52,86
5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України “Про доступ до судових рішень”

  0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії 5,28 5,28
6) за виготовлення копій документів, долучених до справи   0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії 5,28 5,28
5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення   0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 352,24 352,24
           

* ставки судового збору розраховуюються по кожній справі індивідуально.

Відповідно до статті 5 Закону України “Про судовий збір”, від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

1) позивачі – у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;

 2) позивачі – у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;

 3) позивачі – у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення;

 4) позивачі – у справах щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”;

 5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники – у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;

 6) позивачі – у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

 7) громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;

 8) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

 9) інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;

 10) позивачі – громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 11) виборці – у справах про уточнення списку виборців;

12) військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, – у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків;

13) учасники бойових дій, Герої України – у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав;

14) позивачі – у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”;

15) фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької діяльності) – кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, – після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом;

15-1) органи місцевого самоврядування – за подання заяви про визнання спадщини відумерлою;

16) позивачі – за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

17) засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, – у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору.