Як директору компанії чи підприємцю, у яких немає в штаті юриста, та просто пересічному громадянину,  зберегти спокій та міцні нерви, при визначенні питання – до якого суду звертатись для вирішення спірної справи?

На сьогодні, судова система в Україні є досить розгалуженою та спеціалізованою.  Саме судочинство в Україні, відповідно до статті 124 Конституції України, здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

Конституційний Суд України – є найвищим судом, який в силу призначених компетенцій, вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.  Одним із вирішених питань Конституційним судом щодо відповідності законів, було Рішенням цього суду у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 171-2 Кодексу адміністративного судочинства України по справі №1-6/2015 від 8 квітня 2015 року.

Суди загальної юрисдикції  – багатофункціональні по вирішенню певних справ та спорів. Порядок діяльності судів загальної юрисдикції, їх функції та організація здійснення правосуддя регулюється  Законом України «Про судоустрій та статус суддів».

 Судова система України,  визначена положеннями вказаного вище Закону України, і  виглядає наступним чином:

судова система
Інфографіка судової системи України. Автор Ірина Дворська (с)

Інфографіка відображає розділення судів загальної юрисдикції на суди: загальні, господарські  та адміністративні.

Розгляд справ в вищевказаних судах чітко розподіляється за підсудністю та підвідомчістю.

Підсудність – це розмежування повноважень судів щодо розгляду справ. Визначити підсудність означає вказати, яки́й суд буде розглядати дану справу. Спори між судами про підсудність не допускаються.

Підвідомчість – це  певне коло питань, розгляд і вирішення яких віднесене законодавством до компетенції тих чи інших органів держави. Правове значення підвідомчості полягає в тому, що вона дозволяє розмежувати компетенції різних органів і встановити характер та межі розв’язання відповідних справ (спорів).

Підсудність та підводомчість основні орієнтири у виборі суду для вирішення ваших справ. При цьому, необхідно враховувати і особливості предметної, територіальної, виключної та інстанційної підсудності розглядуваних справ.

Як правило звернення до суду здійснюється за місцезнаходженням (місцем реєстрації чи перебування) відповідача, однак в різних процесах є різні виключення, які стосуються визначеної категорії справ і віднесені до виключної чи інстанційної підсудності. Однак в загальному, до компетенції розглядуваних нами в цій статті, судів, належать вказані нижче справи.

Загальні суди розглядають справи щодо захисту порушених, невизначених або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, земельних, сімейних, трудових відносин, а також кримінальні справи в порядку норм кримінально-процесуального кодексу України.

Господарські суди розглядають:

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім:

  • спорів про приватизацію державного житлового фонду;
  • спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;
  • спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;
  • спорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів;
  • інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів;

2) справи про банкрутство;

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції;

4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, крім трудових спорів;

4-1) справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю);

5) справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери;

6) справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб’єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів;

7) справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов’язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов’язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України;

8) справи за заявами про затвердження планів санації боржника до порушення справи про банкрутство.

Адміністративні суди розглядають справи, які виникають із правовідносин щодо здійсненням суб’єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв’язку з публічним формуванням суб’єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму, публічно-правові спори, зокрема:

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;

5) спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України;

6) спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;

7) спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації.

Впевнена, що надана інформація допоможе вам знайти відповідь на питання: Як подати позов до суду? Читайте інші статті із цієї рубрики.

Відгуки наших клієнтів:

Арбузов Олександр
заступник головного редактора інтернет-порталу «Укррудпром»

Звернувся до Ірини за допомогою у досить непростій справі.

Колекторська компанія з грубими порушеннями продала нашу квартиру своєму же співробітнику і почала пропонувати викупити нашу же квартиру за суму набагато більшу заборгованості.

Після мого звернення до суду колектори почали вчиняти інші провокаційні дії, зокрема намагалися через суд зареєструвати замість мене нового власника як учасника ОСББ.

Ірина дуже якісно провела підготовку до розгляду справи і дуже фахово  представляла інтереси у суді.

Крім професійних якостей Ірина ще й прекрасна людина.

І якщо у вас виникне потреба у юридичній допомозі – звертайтесь до Ірини.

З повагою, Олександр Арбузов

Ви бажаєте зробити уточнення по статті, чи у вас виникли питання?  – будь-ласка залишайте їх у коментарях у формі нижче.
 
Для отримання юридичної консультації  – заповніть форму: .
 
Підписуйтесь на отримання новин та читайте інші статті із цієї та інших рубрик.
 

Будьмо дружніми – діліться корисною інформацією із вашими друзями.

 

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

 

Сохранить

Сохранить

Сохранить