публічна оферта, public ofert, публічний договір, онлайн бізнес, онлайн підприємець, юридичні послуги, Дворська Ірина, юрист, адвокат, київ, бровари

Відносини підприємця із клієнтами, складаються як і відносини молодої люблячої пари, яка планує одружитися. Молодий мужчина робить пропозицію своїй нареченій, а вона тремтячим голосом відповідає йому своєю згодою, вручаючи йому на довгі роки своє життя та покладаючи на його плечі певну відповідальність, яка випливає із його пропозиції.

В бізнесі, такою пропозицією «руки і сердця» може виступати публічна оферта.

 

 

Публічна офертаце пропозиція потенційному клієнту щодо надання послуги  для укладення договору на певних умовах.

Різновидами публічної оферти є публічний договір та договір приєднання.

Однак, більш детально зупинимося на публічному договорі, так як він є найбільш вживаним і має широкий спектр застосування у різних цивільних та господарських відносинах підприємця.

Публічний договір – це договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

Особливістю публічного договору є те, що його умови встановлюються однаковими для всіх споживачів. Така форма публічного договору добре відома кожному з нас, бо щоденно ми приймаємо  пропозицію по подібним публічним договорам, коли користуємося послугами перевізників, купуємо товари в магазинах, отримуємо медичне, банківське, готельне та інше обслуговування.

Підставою для застосування умов публічного договору є:

 • здійснення підприємцем діяльності у галузі чи сфері публічного бізнесу, в якій він займає монопольне становище (для прикладу, Київенерго, який є монополістом із надання послуг з постачання електроенергії і т.д.).

АБО

 • якщо його обов’язковість, прямо передбачена нормами чинного законодавства України Так чинним законодавством передбачені такі публічні договори: договір роздрібної купівлі-продажу, договір прокату, договір побутового підряду, договір перевезення транспортом загального користування, договір зберігання автотранспортних засобів, договір банківського вкладу та ін., а також всі договори, які підпадають під дію Закону України «Про захист прав споживачів».

Тобто, якщо ви, для прикладу, займаєтесь роздрібною торгівлею: через сайт чи інтернет магазин – це є публічна форма відносин, вас, як продавця, та ваших споживачів, до якої застосовуються положення норм цивільного законодавства щодо дотримання умов договору роздрібної купівлі-продажу, а отже ви зобов’язані мати у вас на сайті чи інтернет магазині розміщений публічний договір.

Варто зазначити, що дія ЗУ «Про захист прав споживачів» розповсюджується на відносини, які виникають із публічного договору чи будь-якого іншого договору, де іншою стороною виступає фізична особа, як споживач.

При цьому, слід мати на увазі, що:

 • умови публічного договору мають бути однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Це означає, що ви як продавець не можете змінювати ціну товару (в сторону збільшення чи зменшення), різним покупцям, доповнювати характеристики такого товару додатковими опціями чи навпаки.
 • підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншими щодо укладення публічного договору. Це означає, що ви не маєте права, надати послугу 10 споживачам на умовах вашого публічного договору, а 11 споживачу відмовити зі своїх міркувань.
 • підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві товарів (робіт, послуг). У разі необґрунтованої відмови від укладення публічного договору останній має відшкодувати збитки, завдані споживачу такою відмовою.

Відповідальність підприємця, не обмежується положеннями зазначеними вище, так згідно пункту 7 статті 23 ЗУ «Про захист прав споживачів», передбачена відповідальність підприємця за відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця, і це стосується не тільки куточка споживача в магазині чи офісі, а також і  інтернет магазину, чи сайту, через який здійснюється продаж інфопродуктів, послуг, робіт  – у розмірі тридцяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян*.

Це означає, що підприємець, який здійснює, наприклад, роздрібний продаж товарів, і не розмістив, в даному випадку на своєму сайті, який є його інтернет-магазином, необхідної і достовірної інформації про товар, що пропонується до продажу, інформацію про себе, як підприємця, та іншої інформації, яка становить умови публічного договору – оферти, є порушенням і тягне за собою відповідальність.

Тому, якщо ваша підприємницька діяльність підпадає під обов’язкові умови застосування будь-якого із зазначених видів договорів, розміщення публічного договору на сайті, через який ви пропонуєте свої послуги, є обов’язковим.

            Як повинен виглядати публічний договір на сайті?

Є два варіанти: класичний та креативний.

До класичного, відноситься, письмова форма публічного договору, текст якого викладено  у відповідному розділі на вашому сайті.

В такому договорі важливо дотримуватися чіткої структури, яка має містити:

 • Найменування договору: ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг/продажу/виконання робіт;
 • Найменування виконавця, якщо це фізична особа підприємець, то правильно вказати: Фізична особа – підприємець Іванов Іван Іванович, який діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25 вересня 2015 р., реєстраційний номер 1251251251, іменований надалі Виконавець з однієї сторони, пропонує фізичним особам (надалі – «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.
 • Далі має бути таке застереження: Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке.
 • Загальні положення договору, для однакового розуміння порядку виконання такого договору мають містити визначення термінів про: публічний договір, акцепт, оферту, послуги, тарифи (ціну послуг).
 • Важливою умовою такої форми договору, яким чином він акцептується іншою стороною. Для зразку можете використати дане формулювання:

Стаття.1 Акцептування договору

 1.2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

1.2.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з оплати замовлених Послуг.

 1.2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

 • Предмет договору, що саме ви пропонуєте потенційним клієнтам, для прикладу: Виконавець зобов’язується надати послуги із підготовки до складення іспиту чи отримання знань щодо створення сайту на базі платформи WordPress, а Замовник прийняти та оплатити такі послуги, на умовах цього Договору.
 • Вартість товару/послуги/виконання робіт – де на вашому сайті можна відкрито ознайомитися із ціною та порядком розрахунків по ньому.
 • Порядок надання послуг/виконання робіт/поставки (продажу) товарів: зазначається об’єм, конкретний вид послуги/роботи (асортимент товару, об’єм якого визначається вибором покупця і описати яким чином це має відбуватися на вашому сайті);
 • Порядок поставки, прийому рекламацій (претензій) по якості, комплектності товару чи якості послуг/виконання робіт, порядок повернення коштів і т.д.;
 • Права та обов’язки сторін;
 • Гарантійний строк – для товарів, чи сервісне обслуговування, технічна підтримка – для послуг/виконання робіт.
 • Відповідальність – ваша, як виконавця і клієнта, у випадку порушення умов цього договору.
 • Строк дії договору, порядок внесення змін та доповнень до Договору.
 • Порядок обробки персональних даних Замовника отриманих в результаті виконання публічного Договору.
 • Реквізити Виконавця.

Ця структура є загальною та прийнятною, однак це не позбавляє вас можливості доповнити такий договір і додатковими положеннями, які не будуть суперечити правам та інтересам ваших клієнтів та нормам чинного законодавства України.

Для візуального сприйняттям структури такого договору ви можете ознайомитися із договором Публічної оферти, одного із учнів курсу Travelearning Павло Кобзаря, розміщеного на його сайті:  https://dyplomat.com.ua/oferta.

Варіант другий – креативний!

Чому креативний? Тому, що візуально виглядає дуже привабливо та зрозуміло будь-кому, і таке оформлення залежить тільки від вашої уяви та натхнення.

Мова йде про пропозицію товару в рекламі, каталогах, лендінгах, демонстрація зразків, надання відомостей про товар/послугу шляхом розміщення описів та фотознімків товару на сайті,  а також інших описах товару, звернених до невизначеного кола осіб, яка власне і є публічною пропозицією укласти договір.

Головне, щоб наповнення інформацією про товар, послугу чи роботи, які ви пропонуєте була повною та достовірною, підтверджувалася відповідними сертифікатами, дозволами, а також ліцензіями, містила інформацію про умови доставки та повернення товару, у випадку його неналежної якості чи інших недоліків, порядок і строки задоволення вимог споживача про заміну (обмін, повернення коштів ті ін.) товару або усунення недоліків у наданій послузі чи виконаній роботі, ціну та порядок оплати товару, послуги чи роботи.

Розглянемо на конкретному прикладі (згода на використання даної інформації з сайту, його власника: www.gorgany.com отримано).

На фото нижче, підприємець  зазначив необхідну інформацію про товар із детальним описом його властивостей, характеристик, складу, доступних для купівлі розмірів, кольорів, інформацію про виробника – зазначена торгова марка, країна виготовлення і т.д.

 Далі, поруч із описом конкретного товару встановлено посилання «купити». Це і є публічною офертою  – придбати саме такий товар на таких умовах, які є істотними для прийняття вашої пропозиції потенціальним споживачем чи клієнтом.

публічна оферта, public ofert, публічний договір, онлайн бізнес, онлайн підприємець, юридичні послуги, Дворська Ірина, юрист, адвокат, київ, броварипублічна оферта, public ofert, публічний договір, онлайн бізнес, онлайн підприємець, юридичні послуги, Дворська Ірина, юрист, адвокат, київ, бровари

При цьому варіанті – у відповідному розділі вашого сайту повинні бути визначені умови доставки та умови повернення товару, гарантійний строк та порядок заміни неякісного товару, відповідальність та ін., як на фото нижче.

публічна оферта, public ofert, публічний договір, онлайн бізнес, онлайн підприємець, юридичні послуги, Дворська Ірина, юрист, адвокат, київ, броварипублічна оферта, public ofert, публічний договір, онлайн бізнес, онлайн підприємець, юридичні послуги, Дворська Ірина, юрист, адвокат, київ, броварипублічна оферта, public ofert, публічний договір, онлайн бізнес, онлайн підприємець, юридичні послуги, Дворська Ірина, юрист, адвокат, київ, бровари

А ось приклад сторінки Умови повернення товару (згода на використання даної інформації з сайту, його власника: https://boomerang-boardshop.ua отримано).

публічна оферта, public ofert, публічний договір, онлайн бізнес, онлайн підприємець, юридичні послуги, Дворська Ірина, юрист, адвокат, київ, бровари

За цього варіанту, прийняття пропозиції і приєднання до публічного договору відбувається так:

 1. Клієнт натискає посилання «купити» під потрібним йому товаром на сайті;
 2. Кошик покупок формує рахунок-фактуру, яка є остаточною пропозицією;
 3. Відбувається сплата коштів клієнтом за такий товар, що і буде акцептом – добровільною згодою клієнта придбати товар на умовах, які повинні бути чітко визначені на вашому у сайті з урахуванням зазначених вище обов’язкових умов .

Як ви бачите, така креативна форма застосування публічної оферти у формі публічного договору, не викликає труднощів, і не потребує глибоких юридичних знань, тільки ту інформацію, яку ви отримали із цієї статті. Сподіваюся, що вона стане вам в нагоді.

Обирайте свій варіант, проте не забувайте про дотримання положень Закону України «Про захист прав споживачів» та норм цивільного законодавства у вашій підприємницькій діяльності, наддавайте повну та достовірну інформацію про послуги чи товар, який ви пропонуєте споживачам та клієнтам, інформацію про себе, ваш досвід, відгуки клієнтів, які вже отримали результат від ваших послуг, чи скористалися товаром.

Таким чином, публічна оферта допоможе вам організувати та систематизувати ваш бізнес, допоможе вашим клієнтам отримати прозору та необхідну інформацію, яка наддасть їм можливість прийняти виважене рішення  та підкріпить їх  впевненість у тому, що ви є професіоналом своєї справи і з вами можна мати справу, бо ви дбаєте в першу чергу про дотримання законодавства  в частині захисту та безпеки інтересів та прав ваших клієнтів.

Звичайно, що на ваш розсуд залишається вибір запропонованих варіантів застосування формату публічної оферти, згідно вашого бізнес-формату та особливостей товарів чи послуг.

Втім, якщо виникне потреба в отриманні юридичної консультації чи допомоги в складенні публічного договору для вашого сайту – ви завжди можете звернутись до юридичної компанії «Дворська і партнери».

Авторські права на статтю належать ЮК “Дворська і партнери” – 2018 р.

Дана юридична консультація була підготовлена спеціально для блогу Ореста Зуба – онлайн-підприємця, мандрівника, блогера, письменника, який веде блог про подорожі, саморозвиток і онлайн бізнес.

Примітки:

* На сьогоднішній день, розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян становить 17 грн., відповідно штраф становитиме – 85 грн.