02 листопада 2019 року набули чинності зміни у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» та Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Серед змін варто відмітити наступні:

  • Скасування повноважень наданих акредитованим суб’єктам  –  комунальним підприємствам, щодо здійснення державної реєстрації  юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців шляхом внесення даних щодо реєстраційних дій до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – Єдиний державний реєстр).
  • Розширено та конкретизовано перелік осіб, які можуть бути заявниками, серед яких спадкоємець чи правонаступник учасника товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю; позивач або уповноважена ним особа – у разі подання судового рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу.
  • Введення нотаріальної довіреності від імені юридичної особи на представника, який здійснює внесення даних чи змін до відомостей про юридичну особу. Варто відмітити, що до змін від 02.11.2019 року – представник діяв на підставі довіреності, яка видавалася посадовою особою (Директор, Керівник, Голова правління і т.д.) юридичною особи за своїм підписом та печаткою (з наявності).
  • Тепер при поданні документів державному реєстратору, останній зобов’язаний перевірити повноваження такого представника – його цивільну дієздатність та цивільну дієздатність та правоздатність юридичної особи, використання спеціальних бланків нотаріальних документів шляхом отримання інформації із відповідних Державних реєстрів.
  • Директор або уповноважена особа, дані про яких містяться у Єдиному державному реєстрі, мають можливість подавати документи про внесення змін щодо відомостей про юридичну особу особисто без довіреності.
  • Рішення уповноваженого органу юридичної особи, а саме протокол (рішення) загальних зборів товариства, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, крім нотаріального засвідчення підписів мають бути викладені на спеціальних бланках нотаріальних документів.
  • Новим положенням є державна реєстрація змін до відомостей рішень, створених на порталі електронних сервісів та підписаних з використанням кваліфікованого електронного підпису, а також інших випадків, передбачених законом.
  • Законодавець, пропонує нову можливість: на державну реєстрацію, що проводиться на підставі установчого документа юридичної особи, створеного на порталі електронних сервісів та підписаного з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри, а також на державну реєстрацію громадського об’єднання, благодійної та релігійної організацій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутами профспілок та їх об’єднань.
  • Передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом. Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі юридичної особи нотаріально засвідчується з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, крім випадків, передбачених законом.

Вказані, зміни, на нашу думку, покликані щодо зупинення дій «чорних» реєстраторів та уникнення рейдерського захоплення бізнесу, через підроблення документів, підписів і т.д.

Однак, ці зміни, однозначно, вплинуть на підвищення вартості нотаріальних послуг, через обов’язковість використання спеціальних бланків нотаріальних документів при посвідчення підписів на протоколах (рішеннях) загальних зборів, актах прийому-передачі часток, передавальних актах та розподільчому балансі та інших документах, які підлягають наданню при внесенні змін до відомостей про юридичну особу.

Важливою зміною до Закону по Товариствам є зміни у частину другу статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» – значні правочини!

Нарешті в Закон про Товариства внесені зміни щодо угод, які перевищують 50% чистих активів ТОВ. Відповідно до Закону учасникам надається право самостійно визначати в статуті, чи може виконавчий орган Товариства самостійно здійснювати такі операції або для цього необхідне рішення загальних зборів учасників чи іншого органу Товариства.

Змінена норма Закону про Товариства передбачає, що угоди потребують дозволу загальних зборів, якщо вони перевищують 50% чистих активів ТОВ і ТДВ відповідно до останньої звітності і якщо інше не передбачено статутом Товариства. Тобто, якщо в статуті передбачити, що виконавчий орган самостійно укладає будь-які угоди – з 02.11.2019 для таких ТОВ і ТДВ рішення загальних зборів не буде необхідно, в той же час, якщо статутом передбачена посилання на чинне законодавство України щодо обмеження повноважень виконавчого органу – для таких ТОВ і ТДВ при укладенні подібних угод все ще буде потрібно рішення загальних зборів учасників. Це найголовніша новела, яка змушує нас замислитися про новий статут для ТОВ / ТДВ.

Адвокатське бюро «Дворська і партнери» надає юридичні консультації та послуги з державної реєстрації юридичних осіб та внесення змін до відомостей про юридичну особу.

Для запису на юридичну консультацію- телефонуйте: +38 093 254 27 88

Завітайте до нашого офісу: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 1203