Постановою Кабінету Міністрів України №291 від 23.03.2016 р. «Про встановлення розміру плати за подання скарги», визначено наступний розмір плати:

 5 тис. гривень – у разі оскарження процедури закупівлі товарів або послуг;

15 тис. гривень – у разі оскарження процедури закупівлі робіт.

Порядок складення скарги, вимоги до оформлення.

 П.1 статті 18 ЗУ «Про публічні державні закупівлі», встановлені вимоги по інформації, які скарга має містити, а саме:

 • найменування замовника рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;
 • ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта оскарження;
 • підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати;
 • обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;
 • вимоги суб’єкта оскарження та їх обґрунтування.

До скарги додаються документи та матеріали в електронній формі (у тому числі у вигляді pdf формату файла), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника, та документ про здійснення оплати за подання скарги до органу оскарження.

Відразу після внесення до реєстру скарг скарга з супровідними документами та її реєстраційна картка автоматично надсилаються органу оскарження та замовнику.

Порядок оскарження рішення замовника публічних державних закупівель:

Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель. Після розміщення скарги суб’єктом оскарження в електронній системі закупівель скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка. Скарга разом з реєстраційною карткою в день розміщення суб’єктом оскарження автоматично оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

Реєстраційна картка скарги повинна містити таку інформацію:

 • дата та час подання скарги суб’єктом оскарження в електронній системі закупівель;
 • номер скарги, присвоєний в електронній системі закупівель під час її подання;
 • номер оголошення про проведення процедури закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу.

Орган оскарження у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня внесення скарги до реєстру скарг, повинен розмістити в системі електронних закупівель рішення про прийняття скарги до розгляду із зазначенням дати, часу і місця розгляду скарги або обґрунтоване рішення про залишення скарги без розгляду (*), або рішення про припинення розгляду скарги (**). Система електронних закупівель автоматично оприлюднює прийняті органом оскарження рішення на веб-порталі Уповноваженого органу та розсилає повідомлення суб’єкту оскарження та замовнику.

Етапи та порядок розгляду скарги органом оскарження.

Датою початку розгляду скарги є дата оприлюднення реєстраційної картки скарги в електронній системі закупівель.

Строк розгляду скарги органом оскарження становить 15 робочих днів з дати початку розгляду скарги.

Суб’єкт оскарження, замовник мають право взяти участь у розгляді скарги, у тому числі шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу. Розгляд скарги є відкритим, усі бажаючі можуть бути присутніми на розгляді. Особи, присутні на розгляді, можуть використовувати засоби фото-, відео- та звукозапису. Рішення, прийняте органом оскарження, проголошується прилюдно.

У разі прийняття скарги до розгляду електронна система закупівель автоматично призупиняє початок електронного аукціону та не оприлюднює договір про закупівлю і звіт про результати проведення процедури закупівлі.

Замовнику забороняється вчиняти будь-які дії та приймати будь-які рішення щодо закупівлі, у тому числі укладення договору про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі.

У разі усунення замовником порушень, зазначених у скарзі, замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це орган оскарження та розмістити в електронній системі підтвердження.

У будь-якому разі укладення договору про закупівлю під час оскарження забороняється.

Коли, скарга може бути залишена без розгляду або припинений розгляд скарги?

 • *Орган оскарження залишає скаргу без розгляду в разі, якщо:
 • суб’єкт оскарження подає скаргу щодо того самого порушення, у тій самій процедурі закупівлі та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення;
 • скарга не відповідає вимогам частини першої або другої статті 18 ЗУ «Про публічні державні закупівлі»;
 • суб’єктом оскарження не внесено плату, передбачену 6 абзацу п. 1 статті 18 ЗУ «Про публічні державні закупівлі» та Постановою Кабінету Міністрів України №291 від 23.03.2016 р. «Про встановлення розміру плати за подання скарги»;
 • замовником відповідно до Закону «Про публічні державні закупівлі» усунено порушення, зазначені в скарзі.
 • **Орган оскарження приймає рішення про припинення розгляду скарги в разі, якщо:
 • обставини, зазначені в абзацах другому – п’ятому частини четвертої статті 18 ЗУ «Про публічні державні закупівлі», установлені органом оскарження після прийняття скарги до розгляду;
 • скаргу відкликано суб’єктом оскарження;
 • замовником прийнято рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, відміну переговорної процедури, крім випадку оскарження будь-якого з цих рішень.

Орган оскарження за результатами розгляду скарги приймає обґрунтоване рішення, у якому зазначаються:

 • висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі;
 • висновок органу оскарження про задоволення скарги повністю чи частково або про відмову в її задоволенні;
 • підстави та обґрунтування прийняття рішення;
 • у разі якщо скаргу задоволено повністю або частково – зобов’язання усунення замовником порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього законного рішення чи правомірної дії замовника.

Рішення органу оскарження містить таку інформацію:

 • найменування органу оскарження;
 • короткий зміст скарги;
 • мотивувальну частину рішення;
 • резолютивну частину рішення;
 • строк оскарження рішення.

Протягом одного робочого дня після прийняття рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження в електронній системі закупівель надає інформацію про резолютивну частину рішення та протягом трьох робочих днів з дня його прийняття розміщує рішення в електронній системі закупівель.

Рішення за результатами розгляду скарги відразу після розміщення в електронній системі автоматично оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу і надсилається суб’єкту оскарження та замовнику.

Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов’язковими для виконання замовниками, особами, яких вони стосуються.

Рішення органу оскарження може бути оскаржене суб’єктом оскарження, замовником у судовому порядку протягом 30 днів з дня його оприлюднення в електронній системі закупівель.

 Будемо вдячні за “Like” та “Репост“!

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить