«Творець книги — автор, творець її долі — суспільство.»  

Гюго В.

Як часто ми замислюємося над тим, а хто власне допомагає автору випустити його твір у світ? Як це відбувається? І як стати саме тим ангелом, який веде та оберігає автора на такому складному шляху.

І. На сьогодні в Україні такими особами, є видавці, виготовлювачі видавничої  продукції, розповсюджувачі видавничої продукції.

Особа, яка планує займатися видавничою справою, може бути одночасно видавцем та/чи виготовлювачем та/чи розповсюджувачем видавничої продукції. Для цього необхідно зареєструватися або бути зареєстрованим у визначеному чинним законодавством порядку, фізичною особою-підприємцем, юридичною особою України або іноземних держав.

*Читайте про особливості реєстрації фізичної особи-підприємця у статті: “Реєстрація фізичної особи-підприємця в 2017 р.: покрокова інструкція”

Для можливості в подальшому займатися видами видавничої справи при реєстрації фізичної особи-підприємця чи юридичної особи в Україні, необхідно обрати в класифікаторі видів економічної діяльності (надалі – КВЕД), той вид видавничої справи, який найбільше відповідає вашим вимогам та запиту. З видами видавничої діяльності  по КВЕД, ви можете ознайомитись тут.

Яка спрощена система оподаткування для фізичних осіб-підприємців діє в 2016 р., ви зможете ознайомитись тут.

ІІ. Давайте розглянемо, що входить у компетенцію видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції.

Видавець з урахуванням  специфіки  видавничої  діяльності видавець, формує власну  видавничу  програму,  визначає  масштаби і тематичну спрямованість своєї діяльності.

Використовує  випущену  за  власною  видавничою  програмою видавничу   продукцію, розповсюджує  її  самостійно або користується послугами іншого розповсюджувача. картинка 2

Випускає  у світ як обнародувані, так і необнародувані твори науки, літератури і мистецтва незалежно від їх призначення, жанру, обсягу,  а  також  способу  відтворення,  виражені  в письмовій чи будь-якій іншій формі, набуває невиключних або виключних майнових прав  на  них.

Приймає від  юридичних  і  фізичних   осіб   замовлення   на підготовку    і    випуск    у    світ    видань,    надає   їм редакційно-видавничі та інші послуги відповідно до  профілю своєї діяльності.  Цей перелік не є вичерпним.

Основною структурною ланкою у видавничій справі є видавництва і видавничі організації різних форм власності.

Виготовлювачем видавничої продукції  може  бути  поліграфічне підприємство,  інша  юридична  особа  будь-якої  форми  власності, громадяни  України,  іноземці  та  особи  без   громадянства,   що перебувають в Україні на законних підставах,  або  юридичні  особи іншої  держави,  які   мають   у   своєму   розпорядженні   засоби поліграфічного виробництва чи копіювально-розмножувальну техніку.

Виготовлювач  приймає  замовлення  на виготовлення видавничої продукції  за умови, що видавець внесений до Державного реєстру як суб’єкт  видавничої  справи,  крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 12 Закону України «Про видавничу справу».

Розповсюдження видавничої продукції може здійснюватися шляхом її  реалізації  (продажу)  в  роздрібній  та   оптовій   торгівлі, безоплатного розповсюдження чи обміну на договірних засадах.

Вивезення за межі України і  ввезення  в  Україну  видавничої продукції здійснюється відповідно до законодавства України.

ІІІ. Як стати видавцем?  

книгиЗгідно частини першої та другої статті 12 закону України «Про видавничу справу», з   метою  обліку  суб’єктів  видавничої  справи  в  порядку, встановленому  Кабінетом  Міністрів України, уповноваженим органом ведеться    Державний    реєстр    видавців,    виготовлювачів   і розповсюджувачів видавничої продукції (далі – Державний реєстр). Суб’єкти  господарювання  провадять  діяльність  у видавничій справі  після  внесення  їх  до  Державного  реєстру  на  підставі свідоцтва  про  внесення  суб’єкта  господарювання  до  Державного реєстру  видавців,  виготовлювачів  і  розповсюджувачів видавничої продукції (далі – свідоцтво).

Органом, який здійснює внесення до Державного реєстру видавців є Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

Так відповідно до підпункту 1 п.2 Положення про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1998 р. № 1540, Державний комітет телебачення і радіомовлення України вносить до державного реєстру:

 • видавців – видавництва,  видавничі організації, фізичні особи –  суб’єкти  підприємницької діяльності,  обсяг випуску видавничої продукції яких становить понад 5 назв на рік;
 • виготівників видавничої продукції – підприємства,  установи і організації,  фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які випускають видавничу продукцію на суму понад 500 тис.  гривень на  рік  (за  цінами,  що  склалися  на час внесення до Державного реєстру); 
 • розповсюджувачів видавничої  продукції   –   оптово-роздрібні книготоргівельні  підприємства та інші підприємства і організації, які мають мережу книгорозповсюдження (магазини,  кіоски, палатки, автомагазини, лотки тощо), бібліотечні колектори;
 • суб’єктів видавничої справи, що провадять 2-3 види діяльності у видавничій справі; 

В свою чергу, місцеві підрозділи Держкомтелерадіо вносять до Державного реєстру:

 • видавців –   фізичні   особи   –   суб’єкти   підприємницької діяльності, обсяг випуску видавничої продукції яких становить до 5 назв на рік;
 • виготівників видавничої продукції – підприємства,  установи і організації,  фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які випускають видавничу продукцію на суму до 500 тис.  гривень на рік  (за  цінами,  що  склалися  на  час  внесення  до  Державного реєстру);
 • розповсюджувачів видавничої   продукції   –   підприємства  і організації,  які не  мають  мережі  книгорозповсюдження;  фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.

 

*Хоча на практиці, державна реєстрація видавничої справи здійснюється одноособово та виключно Держкомтелерадіо – м. Київ, вул. Хрещатик 26, у робочі дні: понеділок-четвер – з 9.00 до 18.00; п’ятниця – з 9.00 до 16.45; обідня перерва: з 13.00 до 14.00, в порядку живої черги.

Також, є можливість направити документи по пошті. Однак такий варіант допустимий у випадку, сто відсоткової впевненості у правильності та повноті, комплекту документів, які Ви відправляєте.

Для реєстрації у Державному реєстрі необхідно подати заяву встановленого зразку для фізичної особи-підприємця або для юридичної особи.  Заява  складається  державною  мовою, підписується керівником  суб’єкта  господарювання  (чи  уповноваженою  ним  особою),  що  є  юридичною  особою,  або  суб’єктом господарювання, який є фізичною  особою – підприємцем. Підпис керівника суб’єкта господарювання (чи  уповноваженої ним особи) на заяві скріплюється печаткою. 

До заяви додаються наступні документи: свідоцтво

 • нотаріально засвідчена   копія   свідоцтва    про    державну реєстрацію   юридичної   особи   чи   фізичної  особи  –  суб’єкта підприємницької діяльності;
 • нотаріально засвідчені  копії  установчих документів (статут, положення,  якими передбачено провадження  видавничої  діяльності, виготовлення  та  розповсюдження видавничої продукції,  установчий договір);
 • передбачувані дані про річний обсяг випуску,  виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, зокрема для:
 • видавничої діяльності – навести перелік або вказати кількість і тематику неперіодичних видань, що готуються до випуску;
 • виготовлення видавничої продукції – вказати, яку видавничу продукцію планується тиражувати на власному обладнанні (свої видання та (або) замовлення інших видавців) і на яку суму;
 • розповсюдження видавничої продукції – вказати видавців, неперіодичні видання яких планується розповсюджувати.

За реєстрацію у державному реєстрі справляється реєстраційний   збір   за  внесення  суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців,  виготівників  і розповсюджувачів     видавничої    продукції    в    розмірі    25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає суму станом на момент написання цієї статті 425 грн., виходячи із розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян – 17 грн.

Заява  про  внесення   суб’єкта   видавничої   справи   до Державного  реєстру  розглядається  в  місячний  термін  з  дня її надходження  до  Держкомтелерадіо  або його відповідного місцевого підрозділу.

Видане Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів діє  безстроково.

 

Бажаєте зробити уточнення по статті, чи у вас виникли питання? – будь-ласка залишайте їх у коментарях у формі нижче.

Для отримання юридичної консультації з вашого питання – заповніть форму “юридична консультація”.
Підписуйтесь на отримання новин та читайте інші статті із цієї та інших рубрик.

Будьмо дружніми – діліться корисною інформацією із вашими друзями.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить